نوشته ای ادبی در خصوص راه های رسیدن به موفّّقیّت

نوشته ای ادبی در خصوص راه های رسیدن به موفّّقیّت
نوشته ای ادبی در خصوص راه های رسیدن به موفّّقیّت

درزندگی ماراه های زیادی برای رسیدن به موفّقیّت
است که

 

بهترین آنهااستفاده صحیح اززمان است.

نوشته ای ادبی در خصوص راه های رسیدن به موفّّقیّت

7 December 2013 | 7:09 pm

این درس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *