موضوع درس انشا در مورد کم گوی گزیده گوی چون در

موضوع درس انشا در مورد کم گوی گزیده گوی چون در

موضوع درس انشا در مورد کم گوی گزیده گوی چون در

موضوع درس انشا در مورد کم گوی گزیده گوی چون در

موضوع انشا

انشا درباره کم گوی و گزیده گوی

کم گوی گزیده گوی چون در

شاید با انشای من درباره کم گوی و گزیده گوی موافق نباشید اما واقعا بیایید کمی درباره آن فکر کنیم.

آیا کم حرف بودن برای انسان یک امتیاز محسوب می شود؟ شما بیشتر به انسان های خوش بیان و پرگوی علاقه دارید یا انسان های ساکت یا گزیده گوی؟ اصلا زیاد حرف زدن مگر چه اشکالی دارد؟ ادامه خواندن “موضوع درس انشا در مورد کم گوی گزیده گوی چون در”