آیا منم می تونم نویسنده بشوم؟

 

آیا منم می توانم نویسنده بشوم؟؟؟

اولین #پرسشی که علاقه مندان به نویسندگی در شروع کار از خود میپرسند، این هست که آیا من هم میتوانم نویسنده شوم وآثار خوبی خلق کنم؟
آیا نویسنده شدن استعداد فوق العاده ای نیاز دارد ؟
آیا استعداد مهم تراست یا علاقه؟
چه ویژگی هایی از استعداد وعلاقه مهم تر است؟

در این بخش به صورت اجمالی به اینگونه سوالات پاسخ داده ام .

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه